Σταθερό Διαχωριστικό Ελαφρού Τύπου (ΠΕ75) - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑ

Το σταθερό διαχωριστικό ΠΕ75 είναι σύστημα ελαφρού τύπου πάχους 75mm. Ο σκελετός του συστήματος είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά ή ανοδιωμένος.

Τα εμφανή τμήματα του διαχωριστικού (Υαλοπίνακες – Μελαμίνες – Θύρες) συγκρατούνται με προφίλ αρμοκάλυπτρο το οποίο κουμπώνει στο σκελετό και έχουν τη δυνατότητα αλληλοαντικατάστασης.

Η συναρμολόγηση είναι στέρεη χωρίς να είναι μόνιμη.

Δέχεται επισκέψιμες - αφανείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Οι δίδυμοι υαλοπίνακες παρέχουν τη δυνατότητα εγκιβωτισμού περσίδας με μηχανισμό αλλαγής βήματος.

Το χώρισμα ΠΕ75 παρέχει υψηλή ηχοαπορρόφηση.

Οι τύποι των διαχωριστικών είναι ενδεικτικοί και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου.

Το σύστημα δέχεται:

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σταθερό Διαχωριστικό Ελαφρού Τύπου (ΠΕ75) lrg