Σταθερό Διαχωριστικό Ελαφρού Τύπου (ΠΕ glass) - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑ

Το σταθερό διαχωριστικό ΠΕGlass είναι σύστημα ελαφρού τύπου πάχους 75mm. Ο σκελετός του συστήματος είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά ή ανοδιωμένος.

Η συγκράτηση των εμφανών τμημάτων του διαχωριστικού (Υαλοπίνακες – Θύρες) επιτυγχάνεται με προφίλ αρμοκάλυπτρο το οποίο κουμπώνει στο σκελετό, η δε κατακόρυφη εφαρμογή των υαλοπινάκων, με διακριτικό προφίλ σχήματος Η συνολικού πλάτους 1cm.

Η συναρμολόγηση είναι στέρεη χωρίς να είναι μόνιμη.

Το σύστημα ΠΕglass συνεργάζεται αρμονικά με το σύστημα ΠΕ75 έτσι ώστε οι απαιτούμενες κατακόρυφες ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις να διοχετευτούν μέσω αυτού.

Το χώρισμα ΠΕ75 παρέχει υψηλή ηχοαπορρόφηση.

Οι τύποι των διαχωριστικών είναι ενδεικτικοί και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου.

Το σύστημα δέχεται:

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σταθερό Διαχωριστικό Ελαφρού Τύπου (ΠΕ glass) lrg