Κινητό Διαχωριστικό (Κ2) - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑ

Το κινητό διαχωριστικό Κ2 είναι αυτοστήριχτο. Η στατικότητα επιτυγχάνεται με πόδι - πέλμα Inox, το οποίο ενσωματώνεται στο διαχωριστικό. Η ευθυγράμμιση πραγματοποιείται με ρεγουλατόρο.

Η τυπική του διάσταση είναι 100cm(πλάτος) x 170cm(ύψος). Όλα τα εξαρτήματα είναι Inox για να ταιριάζουν αρμονικά με τον υαλοπίνακα που είναι το βασικό τμήμα του διαχωριστικού.

Το κινητό χώρισμα Κ2 δημιουργεί “νησίδες” εργασίας, προστατεύοντας την ατομικότητα του χώρου και είναι ευμετάβλητο, ακολουθώντας τις εκάστοτε ανάγκες διαχωρισμού.

Το σύστημα δέχεται:

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Κινητό Διαχωριστικό (Κ2) lrg