Κινητό Διαχωριστικό (Κ1) - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑ

Το κινητό διαχωριστικό Κ1 είναι αυτοστήριχτο. Η στατικότητα επιτυγχάνεται με πόδι-πέλμα ημικυκλικό, το οποίο ενσωματώνεται στο σκελετό του διαχωριστικού. Η ευθυγράμμιση πραγματοποιείται με ρεγουλατόρο.

Η τυπική του διάσταση είναι 100cm(πλάτος) x 170cm(ύψος). Ο σκελετός του διαχωριστικού είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά ή ανοδιωμένος.

Το κινητό χώρισμα Κ1 δημιουργεί “νησίδες” εργασίας, προστατεύοντας την ατομικότητα του χώρου και είναι ευμετάβλητο, ακολουθώντας τις εκάστοτε ανάγκες διαχωρισμού.

Το σύστημα δέχεται:

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Κινητό Διαχωριστικό (Κ1) lrg